Bandai Collector部 2015年1月份商品 日本派貨大約時間表

(1) 2015年1月15日發售: METAL ROBOT魂 Hi-Nu Gundam 9,800Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=40470)

ba01 ba02

 

(2) 2015年1月15日發售: 1/1 PROPLICA Series 《PSYCHO-PASS》 The Dominator 20,000Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=36267 )

pa02 pa03

 

(3) 2015年1月15日發售: 超合金魂 GX-31V (40th Anniv) V型電磁俠(超合金40週年紀念Ver.) 23,000Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=37186)

ba001 ba002

 

(4) 2015年1月22日發售: ROBOT魂 Master Gundam 4,800Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=40477)

ba003 ba004

 

(5) 2015年1月22日發售: S.H. Figuarts 東方不敗 4,200Yen  
(Link: https://www.taghobby.com/?p=38884 )

BAN150141

 

(6) 2015年1月22日發售: NXEDGE STYLE Destiny Gundam 2,500Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=30884)

pa01

 

(7) 2015年1月22日發售: S.H. Figuarts 筋肉人 4,500Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=40512)

BAN150158
(8) 2015年1月22日發售: S.H. Figuarts Warsman 4,500Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=40504)

ban150151

 

(9) 2015年1月22日發售: 魂STAGE act. Ring corner 2,500Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=40487)

ba005 ba006

 

(10) 2015年1月29日發售: AGP 《艦COLLE》愛宕  8,500Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=31936 )

ban150200

 

(11) 2015年1月29日發售: S.H.MonsterArts 卡美拉(1996) (Gamera(1996))  8,800Yen
(Link: https://www.taghobby.com/?p=39170)

BAN150169

 

(12) 2015年1月29日發售: Figuarts ZERO 《ONE PIECE》薩波 -新世界Ver.- 3,800Yen
(Link:  https://www.taghobby.com/?p=39230 )

ban150102